ثبت نام
بازرگانی پوشاک پیشرفته 9,070,000ريال
بازرگانی پوشاک پیشرفته
بازرگانی پوشاک پیشرفتهبازرگانی پوشاک پیشرفتهبازرگانی پوشاک پیشرفتهبازرگانی پوشاک پیشرفته
بازرگانی پوشاک پیشرفتهبازرگانی پوشاک پیشرفتهبازرگانی پوشاک پیشرفتهبازرگانی پوشاک پیشرفته
اين نسخه شامل كليه امكانات نسخه بازرگانی پوشاک متوسط به همراه امكاناتي از قبيل: تيپ قيمت، دسته بندي مشتريها، خروجي باپسوندهاي مختلف، پرداخت به و دريافت از، پرينت چكها, محاسبه راس چكها به دو صورت  ريالي و زماني،‌ اطلاعات نموداري جهـت ارزيابي مالي و فـروش, گـزارشـات پيشرفتـه (گـردش كالاي طـي دوره، كاردكـس ريالي و تعـدادي، مرور حسابها و ....)، طراحي فاکتورتوسط کاربر ، ارسال پيامک هاي پويا / امکان ارسال اطلاعات داخلی نرم افزار (مانده حساب ها، مشخصات فاکتور، سررسيد چک، سررسيد اقساط و...)و ...
 
نسخه قابل چاپ معرفي به يك دوست! بازگشت
پیغام موفقیت
محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.