ثبت نام
یازرگانی مانتو پیشرفته 9,070,000ريال
یازرگانی مانتو پیشرفته
یازرگانی مانتو پیشرفتهیازرگانی مانتو پیشرفتهیازرگانی مانتو پیشرفتهیازرگانی مانتو پیشرفته
یازرگانی مانتو پیشرفتهیازرگانی مانتو پیشرفتهیازرگانی مانتو پیشرفته

اين نسخه شامل كليه امكانات نسخه بازرگانی مانتو متوسط به انضمام امكاناتي از قبيل: تيپ قيمت، دسته بندي مشتريها، خروجي باپسوندهاي مختلف، پرداخت به و دريافت از، پرينت چكها, محاسبه راس چكها به دو صورت  ريالي و زماني،‌ اطلاعات نموداري جهـت ارزيابي مالي و فـروش, گـزارشـات پيشرفتـه (گـردش كالاي طـي دوره، كاردكـس ريالي و تعـدادي، مرور حسابها و ....)، طراحي فاکتورتوسط کاربر ، ارسال پيامک هاي پويا / امکان ارسال اطلاعات داخلی نرم افزار (مانده حساب ها، مشخصات فاکتور، سررسيد چک، سررسيد اقساط و...)و ...

 
نسخه قابل چاپ معرفي به يك دوست! بازگشت
پیغام موفقیت
محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.