ثبت نام
تولیدی مانتو ساده 5,970,000ريال
تولیدی مانتو ساده
تولیدی مانتو سادهتولیدی مانتو سادهتولیدی مانتو سادهتولیدی مانتو ساده
تولیدی مانتو سادهتولیدی مانتو سادهتولیدی مانتو ساده
این نسخه شامل کلیه عملیات انبار، خرید و فروش، گردش چک و بانک و عملیات مالی به صورت اتوماتیک و غیر اتوماتیک به انضمام پنل پوشاک جهت سهولت کاربر، تعریف اشخاص، پارچه فروش، خرازی، برشکار، خیاط، صدور فاکتور خرید جهت پارچه ها و تعیین طاقه ها با متراژ و رنگ های متفاوت، تحویل پارچه به برشکار و تحویل پارچه از برشکار، انتخاب طاقه پارچه برش خورده، تعداد برش، ته طاقه، طول خط کشی و هزینه هر برش زمان تحویل از برشکار، تحویل پارچه برش خورده به خیاط و تعیین هزینه دوخت هر مانتو یا پوشاک تولیدی، تعیین تعداد مانتو تولیدی ، تعیین تعداد ضایعات و صدور فاکتور ضایعات اتوماتیک زمان تولید،  درج فاکتور رسمی و غیررسمی، سفارش لیستی،  اعلام اتوماتيك سر رسيد چكها ، امکان ارسال پیامک های عمومی ( شامل پیام های تبلیغاتی  تبریک تخفیفات و ...)، امکان  گزارش سود ناويژه هر كالا، هر فاكتور، هر طرف حساب در بازه زماني مختلف ،گزارشات فصلی فاکتورها جهت ارائه به وزارت دارایی، گزارش کارهای تحویلی به برشکار، کارهای دریافتی از برشکار، کارهای تحویلی به خیاط، گزارش تولید و ضایعات خیاطی، موجوی کالا براساس رنگ و گزارش از کاردکس سیکل خرید، برشکاری ، خیاطی و تولید مانتو و ...
 
نسخه قابل چاپ معرفي به يك دوست! بازگشت
پیغام موفقیت
محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.