ثبت نام
رستوران پیشرفته 11,170,000ريال
رستوران پیشرفته
رستوران پیشرفتهرستوران پیشرفتهرستوران پیشرفتهرستوران پیشرفته
رستوران پیشرفتهرستوران پیشرفتهرستوران پیشرفته
شامل کليه امکانات نسخه متوسط به انضمام، کاردکس ريالي و تعدادي، عملکرد دوره اي انبار، گزارشات نموداري، مغايرت از کليه سرفصل ها، تراز آزمايش 6و8ستوني، تعريف فرمول توليدو کسر مواد اوليه به صورت اتوماتيک، منطقه بندي مشتريان،خروجي TEXT,EXEL,HTMLاز گزارشات ستوني، امکان دريافت از پرداخت به، امکان ثبت چند فرمول توليد براي يک غذا، گزارش کسري مواد اوليه، گزارش تخمين توليد، راس چک، پرينت چک، امکان استفاده از کالر آيدي، ارسال پيامک هاي پويا و اطلاعات داخلي نرم افزار(مانده حساب ها، مشخصات فاکتور، سررسيدچک ها، اقساط و ....)
 
نسخه قابل چاپ معرفي به يك دوست! بازگشت
پیغام موفقیت
محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.