ثبت نام
آرایشگاه ساده 4,270,000ريال
آرایشگاه ساده
آرایشگاه سادهآرایشگاه سادهآرایشگاه سادهآرایشگاه ساده
آرایشگاه ساده
تعريف پرسنل آرايشگاه، تعريف كارهاي خدماتي آرايشگاه و اختصاص هريك به پرسنل آرايشگاه، تعریف اشخاص و حساب های بانکی، نوبت دهی، اختصاص درصد پورسانت  متفاوت به هريك از كار هاي خدماتي، اعمال درصد پورسانت هاي متفاوت و امكان انتخاب پرسنل آرايشگاه براي هريك از سطرهاي فاكتور ،ثبت چک های دریافتی و پرداختی، اعلام اتوماتيك سر رسيد چكها، تهيه پرينت فاكتور به صورت فيش پرينت، گزارش سود ناويژه هر كالا، هر فاكتور، هر طرف حساب در بازه زماني مختلف و ...
 
نسخه قابل چاپ معرفي به يك دوست! بازگشت
پیغام موفقیت
محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.