ثبت نام
عینک ساده 3,770,000ريال
عینک ساده
عینک سادهعینک سادهعینک ساده
تعريف اشخاص، تعريف حساب هاي بانكي، چكهاي دريافتي و پرداختي، امکان صدور قبض، تعیین تاریخ معاینه و  تحویل عینک، تعیین مشخصات فنی، تعداد و مبلغ عدسی  به صورت جداگانه جهت چشم راست و چشم چپ ، تعیین نوع، تعداد و مبلغ فریم، تعیین مشخصات عینک دوربین و نزدیک بین به صورت مجزا، امکان فروش لوازم جانبی و تعمیرات عینک، نمایش مبلغ ساخت عینک و لوازم جانبی به تفکیک در قبض، امکان دریافت بیعانه، صدور فاكتورVAT، ثبت سند اتوماتيك براي فاكتورها، ثبت هزينه و درآمد، امکان تهیه گزارش از موعد تحویل عینک و قبض های صادر شده به ریز لوازم جانبی، تعمیرات و مشخصات فنی عدسی، تهيه پرينت فاكتور به صورت فيش پرينت، گزارشات فصلي فاکتورها جهت ارائه به وزارت دارايي و...
 
نسخه قابل چاپ معرفي به يك دوست! بازگشت
پیغام موفقیت
محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.