ثبت نام
نرم افزار آرشیو تحت شبکه 6,070,000ريال
نرم افزار آرشیو تحت شبکه
بايگاني ، پشتيباني ، نگهداري اسناد و مدارك موجود در سازمانها از جمله مدارك مديريتي ،كاربردي ، فني و كيفيتي و...برخي از امكانات نر م افزار فوق عبارت است :

نگهداری هر آرشيو در دو حالت: آرشيو اسناد معتبر، آرشيو اسناد بازنگري شده

تعريف طبقه بندی اسناد در 3 سطح ( شاخه/ زير شاخه/ موضوع) به منظور دسته بندی اطلاعات بيشتر

تعيين سطوح دسترسی فوق سری، سری، فوق محرمانه، محرمانه و ... برای کاربران

الصاق تعداد نامحدود مدرک الکترونيکی به عنوان پيوست سند مربوط با در نظر داشتن فرمت قابل قبول درنرم افزا

تعريف نقش های نرم افزاری به منظور تعيين سطوح دسترسی به نرم افزار

تعريف نقش های گروهی به منظور تعيين سطوح  دسترسی به سطوح و مدارک موجود در سيستم

تعريف کاربران نرم افزار، مشخصات کاربری و تخصيص نام کاربر به کلمه عبور

امکان جستجوی يک کلمه خاص در اسناد با فرمت Word

اسکن تصاوير و الصاق آنها به سند در حال ثبت

اسکن تصاوير و ذخيره در ليست موقت به منظور بازيابی آنها در آينده برای ثبت اسناد

الصاق خلاصه سند در صورتي که سند مورد نظرمتنی باشد

تعريف محل های نگهداری سند و دريافت کنندگان هر سند

تعيين سطوح دسترسي کاربران به هر يک از اسناد در سطوح طبقه بندی با 3 امکان نمايش،  ويرايش و حذف

جستجوی هم زمان در دو آرشيو معتبر و بازنگري شده

جستجو بر اساس پارامترهای مختلفی چون کد سند، کلمه کليدی، تاريخ، دريافت کننده سند و ...

امکان جستجوی يک کلمه خاص در اسناد با فرمت Word (*.doc) در دو حالت، حساس به کلمه داده شده و يا شامل کلمه وارد شده

شناسنامه کلی از هر سند با مشاهده سند در آن

امكان طراحي گزارشات

 
نسخه قابل چاپ معرفي به يك دوست! بازگشت
پیغام موفقیت
محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.