ثبت نام
نرم افزار شبکه ( چند کاربره) 6,590,000ريال
نرم افزار شبکه ( چند کاربره)
نرم افزار شبکه ( چند کاربره)نرم افزار شبکه ( چند کاربره)نرم افزار شبکه ( چند کاربره)نرم افزار شبکه ( چند کاربره)

نرم افزاركتابخانه  قابل استفاده در تمامي كتابداري ها، كتابخانه ها، مراكز دولتي و غير دولتي

قابل استفاده به عنوان بايگاني و دسته بندي تمامي اسناد و مدارك از جمله كتب و CD و ايجاد بانكهاي مربوط به هر يك از آنهاقابل استفاده در دو وضعيت كاربري 1- كتابدار 2- اعضا به طور همزمان 

 

نسخه فوق داراي كليه امكانات نسخه میانی كتابخانه مي باشد به انضمام موارد ذيل :


 • صدور كارت عضويت چاپي همراه با عكس هر يك از اعضا به طور جداگانه
 • تعريف زبان هاي مختلف تاليف كتاب
 • صدور كارت برگ اسناد پس از ورود به سيستم
 • امكان ثبت قبض، صدور و چاپ رسيد ريالي به منظور حق عضويت هر يك از اعضا
 • درخواست خريد كتاب


 • اعلام نتيجه سفارش خريد بر اساس شرايط خريداري شده به مجموعه (چنانچه درخواست از اسناد موجود نباشد) و يا تعيين شناسنامه سند جديد (چنانچه درخواست سند جديد باشد)
 • ثبت ليست درخواست ها به عنوان درخواست امانت و اعطاي شماره درخواست به عضو درخواست دهنده
 • تعيين سطوح دسترسي كتابداران كاربر
 • تعيين جريمه ديركرد به ازاي هر روز براي اسناد
 • عمليات كاهش موجودي (اسقاط اسناد) و اصلاح كاهش موجودي هاي درون سيستم
 • نمايش تعداد روز ديركرد و جريمه ديركرد عودت سندژ
 
نسخه قابل چاپ معرفي به يك دوست! بازگشت
پیغام موفقیت
محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.