ثبت نام
نرم افزار کتابخانه میانی 1,190,000ريال
نرم افزار کتابخانه میانی
نرم افزار کتابخانه میانینرم افزار کتابخانه میانینرم افزار کتابخانه میانینرم افزار کتابخانه میانی
نرم افزاركتابخانه  قابل استفاده در تمامي كتابداري ها، كتابخانه ها، مراكز دولتي و غير دولتي

قابل استفاده به عنوان بايگاني و دسته بندي تمامي اسناد و مدارك از جمله كتب و CD و ايجاد بانكهاي مربوط به هر يك از آنهاقابل استفاده در دو وضعيت كاربري 1- كتابدار 2- اعضا به طور همزمان 

 برخي از امكانات نر م افزار فوق عبارت است از :


 • معرفي قطاع (براي اسنادي همچون كتاب)
 • معرفي گروه هاي سني
 • تعريف موضوعات اصلي و فرعي (به منظور دسته بندي بهتر اسناد موجود)
 • معرفي اسناد
 • تعريف اطلاعات تخصصي اسنادي همچون كتاب، مجلات و ... از قبيل: ISBN/ISSN، كد رده ديويي، كتابنامه، كد كنگره (LCC)، كد رده NLM، شناسه فروست و ...


 • استفاده از فايل متني كليد كتاب به منظور داشتن خلاصه موضوعي كتاب (سند)
 • انتخاب تصوير براي كتاب يا سند مورد نظر، ثبت وضعيت ظاهري آنها به منظور تهيه شناسنامه كاملي از اسناد موجود 
 • فعال و يا غير فعال نمودن سند، به منظور خروج سند از چرخه امانت آن در سيكل هاي كاري
 • ثبت اطلاعات اوليه هر يك از اعضاي كتابخانه
 • تعيين سقف امانت اسناد براي هر يك از اعضاء


 • فعال و غيرفعال نمودن اعضا به منظور شركت آنها در امانات كتب
 • معرفي صحافان مرتبط با سيستم به منظور مراوده اسناد براي صحافي براي آنها
 • امكان الصاق تصاوير هر يك از اعضا به اطلاعات شخصي آنها
 • جستجوي اسناد با امكانات پيشرفته (جستجو بر اساس فيلدهايي از قبيل: نام سند، نام لاتين سند، نويسنده، مجموعه، موضوعات اصلي و فرعي،‌گروه سني و ...)
 • امانات و عودت اسناد به اعضا و صحافان


 • نمايش موجودي فعلي كتاب و يا سند در سيستم، قبل از امانت آنها
 • تعيين تعداد امانت سند و تاريخ برگشت (عودت) آن به كتابخانه
 • نمايش ليست اعضايي كه كتاب در امانت دارند
 • نمايش اطلاعات اسناد امانت داده شده به يك عضو
 • نمايش تعداد روز ديركرد و جريمه ديركرد عودت سند
 • تعيين تعداد سند عودت داده شده


 • كنترل سقف امانت اعضا براساس عضو وارد شده به سيستم
 • ثبت ليست درخواست ها به عنوان درخواست امانت و اعطاي شماره درخواست به عضو درخواست دهنده
 • تعيين سطوح دسترسي كتابداران كاربر
 • گزارشات ليستي از اعضا (فعال و غيرفعال)- اسناد (فعال و غير فعال) و ...
 • گزارشات ورود و خروج اسناد با امكانات فيلتر كردن اطلاعات
 • صورت كاردكس يك سند با تفكيك عمليات ورود، خروج و اماني سند
 
نسخه قابل چاپ معرفي به يك دوست! بازگشت
پیغام موفقیت
محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.