ثبت نام
نرم افزارهای مشاغل
آرایشگاه بازرگانی مانتو بازرگانی پارچه تولیدی مانتو رستوران سوپر مارکت نرم افزار عینک قنادی و آجیل فروشی لوازم یدکی لوازم آرایشی و بهداشتی فراورده های پروتئینی تولیدی پوشاک بازرگانی پوشاک
آرایشگاه  جامع
شامل کليه امکانات نسخه جامع هلو به انضمام امکانات ويژه مورد نياز آرایشگاه ها
قيمت:  11,870,000ريال 
مشخصات کامل محصول ...
آرایشگاه ساده
تعريف پرسنل آرايشگاه، تعريف كارهاي خدماتي آرايشگاه و اختصاص هريك به پرسنل آرايشگاه، تعریف اشخاص و حساب های بانکی، نوبت دهی، اختصاص درصد پورسانت  متفاوت به هريك از كار هاي خدماتي، اعمال درصد پو...
قيمت:  4,270,000ريال 
مشخصات کامل محصول ...
آرایشگاه متوسط
اين نسخه شامل كليه امكانات نسخه ساده آرایشگاه به همراه امکاناتی از قبیل: تعریف سطح دسترسي براي كاربران، ثبت سند حسابداري غيراتوماتيك (بصورت دستي)، نمايش معين اشخاص به همراه ريز كالاها و چك ها، تراز...
قيمت:  6,470,000ريال 
مشخصات کامل محصول ...
آرایشگاه پیشرفته
اين نسخه شامل كليه امكانات نسخه متوسط  آرایشگاه به همراه امکاناتی از قبیل: دسته بندي مشتريها، خروجي باپسوندهاي مختلف، پرداخت به و دريافت از، پرينت چكها, محاسبه راس چكها به دو صورت ريالي و زما...
قيمت:  9,070,000ريال 
مشخصات کامل محصول ...
بازرگانی مانتو جامع
شامل کليه امکانات نسخه های فروشگاهی، شرکتی و تولیدی و کیت های عمومی و ویژه نرم افزار هلو به همراه امکانات نسخه های بازرگانی مانتو .
قيمت:  11,870,000ريال 
مشخصات کامل محصول ...
بازرگانی مانتو ساده
اين نسخه شامل كليه عمليات انبار، خريد و فروش، گردش چك و بانك و عمليات مالي به صورت اتوماتيك  به همراه  تعريف كالا در سه سطح،  پنل مانتو جهت سهولت کاربری کاربران، معرفی سطح های متف...
قيمت:  3,770,000ريال 
مشخصات کامل محصول ...
بازرگانی مانتو شبکه
این نسخه شامل كليه امكانات نسخه بازرگانی جامع  و قابليت كاربري تحت شبکه (4 كاربر بطور همزمان) مي باشد. ضمنا کاربر ميتواند درصورت نياز با پرداخت هزينه جزئي، تعداد کاربران شبکه را به بيش از 4...
قيمت:  24,870,000ريال 
مشخصات کامل محصول ...
بازرگانی مانتو متوسط
اين نسخه شامل كليه امكانات نسخه بازرگانی مانتو ساده به انضمام امكاناتي از قبيل:  حواله بين انبارها ، ثبت چكهاي اماني، عملكرد و كنترل واسطه ها، تعیین سطح دسترسي براي كاربران، ثبت سند حسابدار...
قيمت:  6,470,000ريال 
مشخصات کامل محصول ...
بازرگانی پارچه جامع
شامل کليه امکانات نسخه های فروشگاهی، شرکتی و تولیدی و کیت های عمومی و ویژه نرم افزار هلو به همراه امکانات نسخه های بازرگانی پارچه.
قيمت:  13,270,000ريال 
مشخصات کامل محصول ...
بازرگانی پارچه ساده
اين نسخه شامل كليه عمليات انبار، خريد و فروش، گردش چك و بانك و عمليات مالي به صورت اتوماتيك  به همراه  تعريف كالا در سه سطح، صدور پيش فاكتور، فاکتورهای اماني و ضايعات، ایجاد ...
قيمت:  3,770,000ريال 
مشخصات کامل محصول ...
بازرگانی پارچه شبکه
هلو تحت شبكه شامل كليه امكانات نسخه بازرگانی پارچه  به انضمام قابليت كاربري تحت شبکه (4 كاربر بطور همزمان)  مي باشد. ضمنا کاربر ميتواند درصورت نياز با پرداخت هزينه جزئي، تعدا...
قيمت:  24,870,000ريال 
مشخصات کامل محصول ...
بازرگانی پارچه متوسط
این نسخه شامل کلیه امکانات نسخه بازرگانی پارچه ساده به همراه امکاناتی از قبیل: حواله بين انبارها ، ثبت چكهاي اماني،سطح دسترسي براي كاربران، ثبت سند حسابداري غيراتوماتيك (بصورت دستي)، ن...
قيمت:  6,470,000ريال 
مشخصات کامل محصول ...
بازرگانی پارچه پیشرفته
اين نسخه شامل كليه امكانات نسخه پارچه متوسط به انضمام امكاناتي از قبيل: تيپ قيمت، دسته بندي مشتريها، خروجي باپسوندهاي مختلف، پرداخت به و دريافت از، پرينت چكها, محاسبه راس چكها به دو صو...
قيمت:  9,070,000ريال 
مشخصات کامل محصول ...
بازرگانی پوشاک جامع
شامل کليه امکانات نسخه های فروشگاهی، شرکتی و تولیدی و کیت های عمومی و ویژه نرم افزار هلو به همراه امکانات نسخه های بازرگانی بازرگانی پوشاک. 
قيمت:  11,870,000ريال 
مشخصات کامل محصول ...
بازرگانی پوشاک ساده
اين نسخه شامل كليه عمليات انبار، خريد و فروش، گردش چك و بانك و عمليات مالي به صورت اتوماتيك  به همراه  تعريف كالا در سه سطح، صدور پيش فاكتور، فاکتورهای اماني و ضايعات، اعلام ...
قيمت:  3,770,000ريال 
مشخصات کامل محصول ...
بازرگانی پوشاک شبکه
هلو تحت شبكه شامل كليه امكانات نسخه بازرگانی پوشاک به انضمام قابليت كاربري تحت شبکه (4 كاربر بطور همزمان)  مي باشد. ضمنا کاربر ميتواند درصورت نياز با پرداخت هزينه جزئي، تعداد کاربران...
قيمت:  24,870,000ريال 
مشخصات کامل محصول ...
بازرگانی پوشاک متوسط
اين نسخه شامل كليه امكانات نسخه بازرگانی پوشاک ساده به همراه امكاناتي از قبيل:  حواله بين انبارها ، ثبت چكهاي اماني، عملكرد و كنترل واسطه ها، تعیین سطح دسترسي براي كاربران، ثبت سند ح...
قيمت:  6,470,000ريال 
مشخصات کامل محصول ...
بازرگانی پوشاک پیشرفته
اين نسخه شامل كليه امكانات نسخه بازرگانی پوشاک متوسط به همراه امكاناتي از قبيل: تيپ قيمت، دسته بندي مشتريها، خروجي باپسوندهاي مختلف، پرداخت به و دريافت از، پرينت چكها, محاسبه راس چكها به ...
قيمت:  9,070,000ريال 
مشخصات کامل محصول ...
تولید مانتو متوسط
این نسخه شامل کلیه امکانات نسخه ساده تولید مانتو به انضمام تعیین سطح دسترسي کاربران ، ثبت چک های امانی، حواله بین انبار، نمايش ريز کالاها و چکها در صورت حساب اشخاص، عملکردو کنترل واسطه ها، مغاير...
قيمت:  8,370,000ريال 
مشخصات کامل محصول ...
تولیدی مانتو جامع
شامل کليه امکانات نسخه های فروشگاهی، شرکتی و تولیدی و کیت های عمومی و ویژه نرم افزار هلو به همراه امکانات نسخه های تولیدی مانتو .
قيمت:  13,270,000ريال 
مشخصات کامل محصول ...
تولیدی مانتو ساده
این نسخه شامل کلیه عملیات انبار، خرید و فروش، گردش چک و بانک و عملیات مالی به صورت اتوماتیک و غیر اتوماتیک به انضمام پنل پوشاک جهت سهولت کاربر، تعریف اشخاص، پارچه فروش، خرازی، برشکار، خیاط، صدور ...
قيمت:  5,970,000ريال 
مشخصات کامل محصول ...
تولیدی مانتو شبکه
هلوتولیدی مانتو تحت شبكه شامل كليه امكانات نسخه هلو جامع به همراه امکانات ويژه تولید مانتو و قابليت كاربري تحت شبکه (4 كاربر بطور همزمان) مي باشد. ضمنا کاربر ميتواند درصورت نياز با پرداخت هزينه ...
قيمت:  24,870,000ريال 
مشخصات کامل محصول ...
تولیدی مانتو پیشرفته
این نرم افزار شامل امکانات نسخه متوسط تولیدی مانتو به همراه امکاناتی از قبیل: تولید فرموله، تیپ قیمت، محاسبه راس چک ها به دو صورت ریالی و زمانی، دسته بندی مشتری ها، اطلاعات نموداری جهت ارزیابی م...
قيمت:  10,570,000ريال 
مشخصات کامل محصول ...
تولیدی پوشاک جامع
شامل کليه امکانات نسخه های فروشگاهی، شرکتی و تولیدی و کیت های عمومی و ویژه نرم افزار هلو به همراه امکانات نسخه های تولیدی پوشاک 
قيمت:  13,270,000ريال 
مشخصات کامل محصول ...
تولیدی پوشاک ساده
 این نسخه شامل کلیه عملیات انبار، خرید و فروش، گردش چک و بانک و عملیات مالی به صورت اتوماتیک و غیر اتوماتیک به همراه پنل پوشاک جهت سهولت کاربر، تعریف اشخاص، پارچه فروش، خرازی، برش...
قيمت:  5,970,000ريال 
مشخصات کامل محصول ...
تولیدی پوشاک شبکه
هلو تحت شبكه شامل كليه امكانات نسخه تولیدی پوشاک به انضمام قابليت كاربري تحت شبکه (4 كاربر بطور همزمان)  مي باشد. ضمنا کاربر ميتواند درصورت نياز با پرداخت هزينه جزئي، تعداد کاربرا...
قيمت:  24,870,000ريال 
مشخصات کامل محصول ...
تولیدی پوشاک متوسط
این نسخه شامل کلیه امکانات نسخه ساده تولید پوشاک به همراه امکاناتی از قبیل: تعریف سطح دسترسي کاربران ، ثبت چک های امانی، حواله بین انبار، نمايش ريز کالاها و چکها در صورت حساب اشخاص،عملکرد...
قيمت:  8,370,000ريال 
مشخصات کامل محصول ...
تولیدی پوشاک پیشرفته
این نرم افزار شامل امکانات نرم افزار متوسط تولیدی پوشاک به همراه امکاناتی از قبیل: تولید فرموله، تیپ قیمت، محاسبه راس چک ها به دو صورت ریالی و زمانی، دسته بندی مشتری ها، اطلاعات نموداری ج...
قيمت:  10,570,000ريال 
مشخصات کامل محصول ...
رستوران ساده
تعريف اشخاص، تعريف حساب هاي بانكي، چكهاي دريافتي و پرداختي، ثبت چک های دریافتی و پرداختی، اعلام اتوماتيك سر رسيد چكها،  صدور فاکتور VAT و گزارشات فصلی جهت ارائه به وزارت دارایی، اتصال به فیش پ...
قيمت:  5,470,000ريال 
مشخصات کامل محصول ...
رستوران متوسط
شامل کليه امکانات نسخه ساده رستوران به انضمام سطح دسترسي کاربران ،چند انباره، نمايش ريز کالاها و چکها در صورت حساب اشخاص،مغايرت بانکي و طرف حساب، ثبت پيک هاي موتوري در زير فاکتور، تسويه فاکتور به ف...
قيمت:  8,270,000ريال 
مشخصات کامل محصول ...
رستوران پیشرفته
شامل کليه امکانات نسخه متوسط به انضمام، کاردکس ريالي و تعدادي، عملکرد دوره اي انبار، گزارشات نموداري، مغايرت از کليه سرفصل ها، تراز آزمايش 6و8ستوني، تعريف فرمول توليدو کسر مواد اوليه به صورت اتومات...
قيمت:  11,170,000ريال 
مشخصات کامل محصول ...
سوپر مارکت ساده
اين نسخه شامل كليه عمليات انبار، خريد و فروش، گردش چك و بانك و عمليات مالي به صورت اتوماتيك  به همراه  تعريف كالا در سه سطح، صدور پيش فاكتور، فاکتورهای اماني و ضايعات، اعلام اتوماتيك س...
قيمت:  3,170,000ريال 
مشخصات کامل محصول ...
سوپرمارکت جامع
شامل کليه امکانات نسخه های فروشگاهی، شرکتی و تولیدی و کیت های عمومی و ویژه نرم افزار هلو به همراه امکانات نسخه های سوپر مارکت.
قيمت:  11,870,000ريال 
مشخصات کامل محصول ...
سوپرمارکت شبکه
هلو تحت شبكه شامل كليه امكانات نسخه سوپرمارکت جامع به انضمام قابليت كاربري تحت شبکه (4 كاربر بطور همزمان)  مي باشد. ضمنا کاربر ميتواند درصورت نياز با پرداخت هزينه جزئي، تعداد کاربران شبکه ر...
قيمت:  24,870,000ريال 
مشخصات کامل محصول ...
سوپرمارکت متوسط
این نسخه شامل کلیه امکانات نسخه ساده سوپرمارکت  به همراه امکاناتی از قبیل: حواله بين انبارها ، ثبت چكهاي اماني،سطح دسترسي براي كاربران، ثبت سند حسابداري غيراتوماتيك (بصورت دستي)، نمايش معين...
قيمت:  5,070,000ريال 
مشخصات کامل محصول ...
سوپرمارکت پیشرفته
اين نسخه شامل كليه امكانات نسخه سوپرمارکت متوسط به همراه امكاناتي از قبيل: تيپ قيمت، دسته بندي مشتريها، خروجي باپسوندهاي مختلف، پرداخت به و دريافت از، پرينت چكها, محاسبه راس چكها به دو صورت ...
قيمت:  7,570,000ريال 
مشخصات کامل محصول ...
عینک جامع
شامل کليه امکانات نسخه جامع هلو به انضمام امکانات ويژه مورد نياز عینک
قيمت:  11,870,000ريال 
مشخصات کامل محصول ...
عینک ساده
تعريف اشخاص، تعريف حساب هاي بانكي، چكهاي دريافتي و پرداختي، امکان صدور قبض، تعیین تاریخ معاینه و  تحویل عینک، تعیین مشخصات فنی، تعداد و مبلغ عدسی  به صورت جداگانه جهت چشم راست و چشم چپ ، ...
قيمت:  3,770,000ريال 
مشخصات کامل محصول ...
عینک متوسط
اين نسخه شامل كليه امكانات نسخه ساده عینک  به همراه امکاناتی از قبیل: تعریف سطح دسترسي براي كاربران، ثبت سند حسابداري غيراتوماتيك (بصورت دستي)، نمايش معين اشخاص به همراه ريز كالاها و چك ها، تر...
قيمت:  6,470,000ريال 
مشخصات کامل محصول ...
عینک پیشرفته
اين نسخه شامل كليه امكانات نسخه متوسط  به همراه امکاناتی از قبیل: دسته بندي مشتريها، خروجي باپسوندهاي مختلف، پرداخت به و دريافت از، پرينت چكها, محاسبه راس چكها به دو صورت  ريالي و زماني،‌...
قيمت:  9,070,000ريال 
مشخصات کامل محصول ...
فراورده های پروتئینی جامع
شامل کليه امکانات نسخه های فروشگاهی، شرکتی و تولیدی و کیت های عمومی و ویژه نرم افزار هلو به همراه امکانات نسخه های فراورده های پروتینی.
قيمت:  11,870,000ريال 
مشخصات کامل محصول ...
فراورده های پروتئینی ساده
اين نسخه شامل كليه عمليات انبار، خريد و فروش، گردش چك و بانك و عمليات مالي به صورت اتوماتيك  به همراه  تعريف كالا در سه سطح، صدور پيش فاكتور، فاکتورهای اماني و ضايعات، اعلام اتوماتيك س...
قيمت:  3,170,000ريال 
مشخصات کامل محصول ...
فراورده های پروتئینی شبکه
هلو تحت شبكه شامل كليه امكانات نسخه فراوردهای پروتینی  به انضمام قابليت كاربري تحت شبکه (4 كاربر بطور همزمان)  مي باشد. ضمنا کاربر ميتواند درصورت نياز با پرداخت هزينه جزئي، تعداد کاربر...
قيمت:  24,870,000ريال 
مشخصات کامل محصول ...
فراورده های پروتئینی متوسط
این نسخه شامل کلیه امکانات نرم افزارفراورده های پروتینی ساده به همراه امکاناتی از قبیل: حواله بين انبارها ، ثبت چكهاي اماني،سطح دسترسي براي كاربران، ثبت سند حسابداري غيراتوماتيك (بصورت دستي)، نم...
قيمت:  5,770,000ريال 
مشخصات کامل محصول ...
فراوردهای پروتینی پیشرفته
اين نسخه شامل كليه امكانات نرم افزار فراوردهای پروتینی متوسط به انضمام امكاناتي از قبيل: تيپ قيمت، دسته بندي مشتريها، خروجي باپسوندهاي مختلف، پرداخت به و دريافت از، پرينت چكها, محاسبه راس چكها ب...
قيمت:  7,970,000ريال 
مشخصات کامل محصول ...
قنادی و آجیل فروشی جامع
شامل کليه امکانات نسخه های فروشگاهی، شرکتی و تولیدی و کیت های عمومی و ویژه نرم افزار هلو به همراه امکانات نسخه های قنادی و آجیل فروشی.
قيمت:  14,070,000ريال 
مشخصات کامل محصول ...
قنادی و آجیل فروشی ساده
  این نسخه شامل کلیه عملیات انبار، خرید و فروش، گردش چک و بانک و عملیات مالی به صورت اتوماتیک و غیر اتوماتیک به همراه بارکد های تجمیعی ( بارکدی که توسط ترازوهای ديجيتال توليد می گردد و یک ب...
قيمت:  6,270,000ريال 
مشخصات کامل محصول ...
قنادی و آجیل فروشی شبکه
هلو تحت شبكه شامل كليه امكانات نسخه قنادی و آجیل فروشی جامع  به انضمام قابليت كاربري تحت شبکه (4 كاربر بطور همزمان)  مي باشد. ضمنا کاربر ميتواند درصورت نياز با پرداخت هزينه جزئي، تعداد...
قيمت:  24,870,000ريال 
مشخصات کامل محصول ...
قنادی و آجیل فروشی متوسط
شامل کليه امکانات نسخه قنادی و آجیل فروشی ساده به  به همراه امکاناتی از قبیل: سطح دسترسي کاربران ،حواله بین انبار ، نمايش معین اشخاص به همراه  ريز کالاها و چکها در صورت حساب اشخاص، مغ...
قيمت:  9,070,000ريال 
مشخصات کامل محصول ...
قنادی و آجیل فروشی پیشرفته
شامل کليه امکانات نسخه متوسط قنادی و آجیل فروشی  به همراه امکاناتی از قبیل: تعريف فرمول توليدو کسر مواد اوليه به صورت اتوماتيک، منطقه بندي مشتريان، امکان دريافت از... پرداخت به...، امکان ثب...
قيمت:  12,070,000ريال 
مشخصات کامل محصول ...
لوازم آرایشی بهداشتی ساده
اين نسخه شامل كليه عمليات انبار، خريد و فروش، گردش چك و بانك و عمليات مالي به صورت اتوماتيك  به همراه  تعريف كالا در سه سطح، صدور پيش فاكتور، فاکتورهای اماني و ضايعات، اعلام اتوماتيك س...
قيمت:  5,270,000ريال 
مشخصات کامل محصول ...
لوازم آرایشی بهداشتی متوسط
این نسخه شامل کلیه امکانات نسخه لوازم آرایشی و بهداشتی ساده به انضمام امکاناتی از قبیل: حواله بين انبارها ، ثبت چكهاي اماني، سطح دسترسي براي كاربران، ثبت سند حسابداري غيراتوماتيك (بصورت دستي)، ن...
قيمت:  7,770,000ريال 
مشخصات کامل محصول ...
لوازم آرایشی و بهداشتی جامع
شامل کليه امکانات نسخه های فروشگاهی، شرکتی و تولیدی و کیت های عمومی و ویژه نرم افزار هلو به همراه امکانات نسخه های لوازم آرایشی و بهداشتی.
قيمت:  12,870,000ريال 
مشخصات کامل محصول ...
لوازم آرایشی و بهداشتی شبکه


هلو تحت شبكه شامل كليه امكانات نسخه لوازم آرایش و بهداشتی جامع  به انضمام قابليت كاربري تحت شبکه (4 كاربر بطور همزمان)  مي باشد. ضمنا کاربر ميتواند درصورت نياز با پرد...
قيمت:  24,870,000ريال 
مشخصات کامل محصول ...
لوازم آرایشی و بهداشتی پیشرفته
اين نسخه شامل كليه امكانات نسخه لوازم آرایشی و بهداشتی متوسط به انضمام امكاناتي از قبيل: تيپ قيمت، دسته بندي مشتريها، خروجي باپسوندهاي مختلف، پرداخت به و دريافت از، پرينت چكها, محاسبه راس چكها ب...
قيمت:  10,470,000ريال 
مشخصات کامل محصول ...
لوازم یدکی جامع
شامل کليه امکانات نسخه های فروشگاهی، شرکتی و تولیدی و کیت های عمومی و ویژه نرم افزار هلو به همراه امکانات نسخه های لوازم یدکی.
قيمت:  13,270,000ريال 
مشخصات کامل محصول ...
لوازم یدکی ساده
اين نسخه شامل كليه عمليات انبار، خريد و فروش، گردش چك و بانك و عمليات مالي به صورت اتوماتيك  به همراه  تعريف كالا در سه سطح، معرفی سطح های متفاوت تا بی نهایت، امکان تخصیص سطح های تعریف...
قيمت:  4,570,000ريال 
مشخصات کامل محصول ...
لوازم یدکی شبکه
هلو تحت شبكه شامل كليه امكانات نسخه لوازم یدکی جامع  به انضمام قابليت كاربري تحت شبکه (4 كاربر بطور همزمان)  مي باشد. ضمنا کاربر ميتواند درصورت نياز با پرداخت هزينه جزئي، تعداد کاربران...
قيمت:  24,870,000ريال 
مشخصات کامل محصول ...
لوازم یدکی متوسط
اين نسخه شامل كليه امكانات نسخه لوازم یدکی ساده به انضمام امكاناتي از قبيل:  حواله بين انبارها ، ثبت چكهاي اماني، عملكرد و كنترل واسطه ها، سطح دسترسي براي كاربران، ثبت سند حسابدار...
قيمت:  7,370,000ريال 
مشخصات کامل محصول ...
لوازم یدکی پیشرفته
اين نسخه شامل كليه امكانات نسخه متوسط لوازم یدکی به انضمام امكاناتي از قبيل: تيپ قيمت، دسته بندي مشتريها، خروجي باپسوندهاي مختلف، پرداخت به و دريافت از، پرينت چكها, محاسبه راس چكها به دو صورت&nb...
قيمت:  9,970,000ريال 
مشخصات کامل محصول ...
یازرگانی مانتو پیشرفته
اين نسخه شامل كليه امكانات نسخه بازرگانی مانتو متوسط به انضمام امكاناتي از قبيل: تيپ قيمت، دسته بندي مشتريها، خروجي باپسوندهاي مختلف، پرداخت به و دريافت از، پرينت چكها, محاسبه راس چكها به دو صور...
قيمت:  9,070,000ريال 
مشخصات کامل محصول ...
پیغام موفقیت
محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.