ثبت نام
پکیج(بسته)ویژه مشاغل
اجاره کالا
شركت طرفه نگار در پي ديگر اهدافي  كه همانا جلب رضايت تمامي مصرف كنند گان است ، مبادرت  به توليد نسخه هاي خاص  جهت مشاغل نموده كه قابل افزودن به تمامي نسخه هاي  نرم افزار هل...
قيمت:  1,170,000ريال 
خريد
مشخصات کامل محصول ...
الکترونیک
شركت طرفه نگار در پي ديگر اهدافي كه همانا جلب رضايت تمامي مصرف كنندگان است ، مبادرت به توليد نسخه هاي خاص جهت مشاغل نموده كه قابل افزودن به تمامي نسخه هاي نرم افز...
قيمت:  3,770,000ريال 
خريد
مشخصات کامل محصول ...
املاک
این بسته شغلی جهت ثبت مشخصات مربوط به ملک ها طراحی شده  که شامل موارد ذیل می باشد:
1_ثبت مشخصات کامل ملک و اشخاص 2- تعریف انواع سیستم های حرارتی، آشپزخانه، سرویس بهداشتی، کفپوش، نما 3-اجار...
قيمت:  1,170,000ريال 
خريد
مشخصات کامل محصول ...
بازرگانی ماشین های اداری
شركت طرفه نگار در پي ديگر اهدافي كه همانا جلب رضايت تمامي مصرف كنندگان است ، مبادرت به توليد نسخه هاي خاص جهت مشاغل نموده كه قابل افزودن به تمامي نسخه هاي نرم افز...
قيمت:  1,170,000ريال 
خريد
مشخصات کامل محصول ...
بسته شغلی آهن
شركت طرفه نگار در پي ديگر اهدافي  كه همانا جلب رضايت تمامي مصرف كنند گان است ، مبادرت  به توليد نسخه هاي خاص  جهت مشاغل نموده كه قابل افزودن به تمامي نسخه هاي  نرم افزار هل...
قيمت:  1,170,000ريال 
خريد
مشخصات کامل محصول ...
خدمات و تعمیرات کامپیوتر
شركت طرفه نگار در پي ديگر اهدافي كه همانا جلب رضايت تمامي مصرف كنندگان است ، مبادرت به توليد نسخه هاي خاص جهت مشاغل نموده كه قابل افزودن به تمامي نسخه هاي نر...
قيمت:  1,170,000ريال 
خريد
مشخصات کامل محصول ...
خدمات پس از فروش
شركت طرفه نگار در پي ديگر اهدافي  كه همانا جلب رضايت تمامي مصرف كنند گان است ، مبادرت  به توليد نسخه هاي خاص  جهت مشاغل نموده كه قابل افزودن به تمامي نسخه هاي  نرم افزار هل...
قيمت:  1,170,000ريال 
خريد
مشخصات کامل محصول ...
رستوران ساده
شركت طرفه نگار در پي ديگر اهدافي كه همانا جلب رضايت تمامي مصرف كنندگان است ، مبادرت به توليد نسخه هاي خاص جهت مشاغل نموده كه قابل افزودن به تمامي نسخه هاي نر...
قيمت:  4,170,000ريال 
خريد
مشخصات کامل محصول ...
رستوران متوسط
شركت طرفه نگار در پي ديگر اهدافي كه همانا جلب رضايت تمامي مصرف كنندگان است ، مبادرت به توليد نسخه هاي خاص جهت مشاغل نموده كه قابل افزودن به تمامي نسخه هاي نرم...
قيمت:  5,970,000ريال 
خريد
مشخصات کامل محصول ...
رستوران پیشرفته
شركت طرفه نگار در پي ديگر اهدافي كه همانا جلب رضايت تمامي مصرف كنندگان است ، مبادرت به توليد نسخه هاي خاص جهت مشاغل نموده كه قابل افزودن به تمامي نسخه هاي نرم...
قيمت:  7,770,000ريال 
خريد
مشخصات کامل محصول ...
سخت افزار
شركت طرفه نگار در پي ديگر اهدافي  كه همانا جلب رضايت تمامي مصرف كنند گان است ، مبادرت  به توليد نسخه هاي خاص  جهت مشاغل نموده كه قابل افزودن به تمامي نسخه هاي  نرم افزار هل...
قيمت:  1,170,000ريال 
خريد
مشخصات کامل محصول ...
سنگبری
شركت طرفه نگار در پي ديگر اهدافي  كه همانا جلب رضايت تمامي مصرف كنند گان است ، مبادرت  به توليد نسخه هاي خاص  جهت مشاغل نموده كه قابل افزودن به تمامي نسخه هاي  نرم افزار هل...
قيمت:  1,170,000ريال 
خريد
مشخصات کامل محصول ...
شیشه بری
شركت طرفه نگار در پي ديگر اهدافي  كه همانا جلب رضايت تمامي مصرف كنند گان است ، مبادرت  به توليد نسخه هاي خاص  جهت مشاغل نموده كه قابل افزودن به تمامي نسخه هاي  نرم افزار هل...
قيمت:  1,170,000ريال 
خريد
مشخصات کامل محصول ...
طلا فروشی
شركت طرفه نگار در پي ديگر اهدافي  كه همانا جلب رضايت تمامي مصرف كنند گان است ، مبادرت  به توليد نسخه هاي خاص  جهت مشاغل نموده كه قابل افزودن به تمامي نسخه هاي  نرم افزا...
قيمت:  1,170,000ريال 
خريد
مشخصات کامل محصول ...
فروشگاه ها و سوپرمارکت ها
شركت طرفه نگار در پي ديگر اهدافي  كه همانا جلب رضايت تمامي مصرف كنند گان است ، مبادرت  به توليد نسخه هاي خاص  جهت مشاغل نموده كه قابل افزودن به تمامي نسخه هاي  نرم افزار هل...
قيمت:  1,170,000ريال 
خريد
مشخصات کامل محصول ...
پیغام موفقیت
محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.