ثبت نام
نرم افزار اسپاد
حسابداری اسپاد انبار اسپاد خزانه داری اسپاد اموال اسپاد حسابداری انبار اسپاد
اموال میانی کد 71042
امكانات نسخه فوق شامل : تعريف محل هاي استقرار به صورت درختي و همراه با تنظيمات دلخواه ،
امكان تعريف جمع دار اموال، تعريف گروهها...
قيمت:  2,400,000ريال 
خريد
مشخصات کامل محصول ...
اموال پیشرفته کد 71044
نسخه فوق شامل نسخه كاربردي(71043) به انضمام : امكان مشخص كردن نوع هزينه شده اموال جهت اجرا ء استهلاك و اسناد مرتبط ،امكان تجميع چند...
قيمت:  6,200,000ريال 
خريد
مشخصات کامل محصول ...
اموال کاربردی کد 71043
نسخه فوق شامل نسخه مياني (71042) به انضمام : چند شركتي ،‌امكان ورود مشخصات تكميلي اشخاص ،
امكان تعريف گردش كار ، امكان تعريف مر...
قيمت:  4,100,000ريال 
خريد
مشخصات کامل محصول ...
انبار ساده کد 71061
نسخه فوق شامل امکانات : تعريف انبار به صورت درختي و به همراه نوع انبار ، تعريف کالا به صورت تک سطحي ،تعريف واحد اندازه گيري (واحد –...
قيمت:  1,300,000ريال 
خريد
مشخصات کامل محصول ...
انبار میانی کد 71062
نسخه فوق شامل نسخه ساده (كد 71061) به انضمام : تعريف کارتابل ،
تعريف گروه کالا به صورت درختي وتخصيص کالاها به گروه هاي در سطح برگ / تعداد ...
قيمت:  2,400,000ريال 
خريد
مشخصات کامل محصول ...
انبار پیشرفته کد71064
نسخه فوق شامل نسخه كاربردي(71063) به انضمام :‌امكان تعريف مؤلفه براي واحدهايي از جنس ساير موارد ، امکان تعريف موءلفه از جنس صحيح و ...
قيمت:  6,200,000ريال 
خريد
مشخصات کامل محصول ...
انبار کاربردی کد71063
نسخه فوق شامل نسخه مياني (71062) به انضمام : چند شركتي ،‌ تعريف گردش کالا ، تعريف واحد جايگزين ، تعريف کلاس کالا براي توليد کالاي ه...
قيمت:  4,100,000ريال 
خريد
مشخصات کامل محصول ...
حسابداری  ساده کد 71071
انجام عمليات مالي : ثبت،‌اصلاح و حذف سند در يك سطح ساده و كامل، سطح دسترسي كاربران ،‌
تعاريف پايه، معرفي گروه حسابها،‌حسابهاي كل...
قيمت:  1,300,000ريال 
خريد
مشخصات کامل محصول ...
حسابداری  کاربردی کد71073
نسخه فوق شامل نسخه مياني (71072) به انضمام : چند شركتي،‌امكان ورود مشخصات تكميلي اشخاص،‌
امكان ثبت تاريخ مقدار كنترلي اسناد،‌ ت...
قيمت:  4,100,000ريال 
خريد
مشخصات کامل محصول ...
حسابداری انبار میانی کد 71052
نسخه فوق شامل نسخه ساده (71051)به انضمام : امکان تعريف کارتابل ،
حواله انتقال کالا بين دو انبار - نمايش ارتباط اسناد صادر شده ب...
قيمت:  2,900,000ريال 
خريد
مشخصات کامل محصول ...
حسابداری انبار پیشرفته کد 71054
نسخه فوق شامل نسخه کاربردي (71053) به انضمام: تخصيص نوع انبار به انواع انبارهاي تعريف شده از قبل (تعريف انواع انبار شامل انبار مواد...
قيمت:  7,100,000ريال 
خريد
مشخصات کامل محصول ...
حسابداری انبار کاربردی کد 71053
نسخه فوق شامل نسخه مياني (71052)به انضمام :امکان چند شرکتي ، تعريف گردش کار ، مرکز چند سطحي ،
تجميع سطرهاي تکراري در اسناد انبا...
قيمت:  4,800,000ريال 
خريد
مشخصات کامل محصول ...
حسابداری انبارساده کد 71051
نسخه فوق شامل امکانات : تعريف انبار به صورتي درختي و به همراه نوع انبار ، تعريف کالا بصورت تک سطحي،
تعريف واحداندازه گيري (واحد...
قيمت:  1,600,000ريال 
خريد
مشخصات کامل محصول ...
حسابداری میانی کد 71072
نسخه فوق شامل نسخه ساده (كد 71071) به انضمام : تفصيلي سطح 3و 4 ،‌ ادغام سازي اسناد،‌امكان تفصيلي يكتا، تراز آزمايشي6و 8 ...
قيمت:  2,400,000ريال 
خريد
مشخصات کامل محصول ...
حسابداری پیشرفته کد71074

نسخه فوق شامل نسخه كاربردي به انضمام :‌امکان ثبت رفتار کاربران ,تراز ازمایشی 10 ستونی ,ثبت سند با مبلغ اعشار,ثبت اطلاعات ارزی در اسناد, معین چند سطحی, عطف سند,بستن حساب ها...
قيمت:  6,200,000ريال 
خريد
مشخصات کامل محصول ...
خزانه داری ساده کد 71081
نسخه فوق شامل امکانات : تعريف صندوق، بانک،حساب ، دسته چک، امکان تعريف صندوق دار،خزانه دار و... ،
قابليت تعريف تنظيمات براي کنتر...
قيمت:  1,300,000ريال 
خريد
مشخصات کامل محصول ...
خزانه داری میانی کد 71082
نسخه فوق شامل نسخه ساده (71081) به انضمام : امکان تعريف کارتابل، امکان تغيير در ساختار فرمهاي دريافت و پرداخت ،
امکان مشاهده راس...
قيمت:  2,400,000ريال 
خريد
مشخصات کامل محصول ...
خزانه داری کاربردی کد 71083
نسخه فوق شامل نسخه ساده (71082) به انضمام :امکان چند شرکتي ، امکان تعريف مراکز چند سطحي،
تعريف مشخصات تکميلي اشخاص،امکان تعريف ا...
قيمت:  4,100,000ريال 
خريد
مشخصات کامل محصول ...
پیغام موفقیت
محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.