ثبت نام
نرم افزار اسپاد
بازرگانی اسپاد حقوق و دستمزد حسابداری اسپاد انبار اسپاد خزانه داری اسپاد اموال اسپاد حسابداری انبار اسپاد
اموال ساده (تک کاربره) کد 71041
امكانات اين نسخه شامل : تعريف محل هاي استقرار به صورت درختي و همراه با تنظيمات دلخواه ، امكان تعريف جمع دار اموال، تعريف گروههاي دارايي به صورت درختي و بدون محدوديت، امكان تعريف انواع دارايي به تفك...
قيمت:  4,000,000ريال 
خريد
مشخصات کامل محصول ...
اموال میانی کد 71042
اين نسخه شامل کد (71041) به انضمام : چند شركتي ،‌امكان ورود مشخصات تكميلي اشخاص ، امكان تعريف گردش كار ، امكان تعريف مراكز چند سطحي، ‌امكان تفكيك دارائي بصورت ساختمان ،‌اراضي ،‌كالا ، مالكيت معنوي...
قيمت:  8,000,000ريال 
خريد
مشخصات کامل محصول ...
اموال پیشرفته کد 71044
_ اين نسخه شامل کد (71042) به انضمام : امكان مشخص كردن نوع هزينه شده اموال جهت اجرا ء استهلاك و اسناد مرتبط ،امكان تجميع چندين دارائي در يك دارائي ، اجراي اموال گرداني به صورت پرتابل ، محاسبه است...
قيمت:  12,000,000ريال 
خريد
مشخصات کامل محصول ...
جامع (تک کاربره) کد 71084
نسخه فوق شامل نسخه ساده (71082) به انضمام :امکان چند شرکتي ، امکان تعريف مراکز چند سطحي،
تعريف مشخصات تکميلي اشخاص،امکان تعريف ا...
قيمت:  11,000,000ريال 
خريد
مشخصات کامل محصول ...
جامع (تک کاربره) کد71064
نسخه فوق شامل نسخه كاربردي(71063) به انضمام :‌امكان تعريف مؤلفه براي واحدهايي از جنس ساير موارد ، امکان تعريف موءلفه از جنس صحيح و ...
قيمت:  12,000,000ريال 
خريد
مشخصات کامل محصول ...
حسابداری  ساده کد 71071
انجام عمليات مالي : ثبت،‌اصلاح و حذف سند در يك سطح ساده و كامل، سطح دسترسي كاربران ،‌تعاريف پايه

معرفي گروه حسابها،‌حسابهاي كل، معين،‌تفصيلي، مديريت تنظيمات نمايشي، كليد هاي ميانبر جهت گ...
قيمت:  4,000,000ريال 
خريد
مشخصات کامل محصول ...
حسابداری انبار میانی کد 71052
_ اين نسخه شامل نسخه (71051)به انضمام : نمايش ارتباط اسناد صادر شده با يکديگر ، امکان تعريف شماره سريال کالا،

امکان محاسبه و تعيين مغايرت نسبت به متوسط شمارش ها ، تعريف گروه انبارها به صورت...
قيمت:  9,000,000ريال 
خريد
مشخصات کامل محصول ...
حسابداری انبار پیشرفته کد 71054
اين نسخه شامل نسخه (71052) به انضمام :امکان چند شرکتي ، تجميع سطرهاي تکراري در اسناد انبار ،

تعريف صدور سند مشابه براي اسناد انبار، تعريف اسناد يادداشت براي انواع اسناد انبار ، تعريف انبارها...
قيمت:  13,000,000ريال 
خريد
مشخصات کامل محصول ...
حسابداری انبارساده کد 71051
اين نسخه شامل امکانات : انبار تعريف گروه انبار در يك سطح و تخصيص انبار به آن ، تعريف کالا بصورت تک سطحي،

تعريف واحداندازه گيري (واحد - مقياس) ، تعريف گروه کالا بصورت درختي در سه سطح و تخصي...
قيمت:  5,000,000ريال 
خريد
مشخصات کامل محصول ...
حسابداری میانی کد 71072
اين نسخه شامل نسخه( 71071 ) به انضمام : تفصيلي سطح 3و 4 ،‌ ادغام سازي اسناد،‌امكان تفصيلي يكتا، تراز آزمايشي6و 8 ستوني،‌گزارشات پيشرفته،‌

تراز T
قيمت:  7,000,000ريال 
خريد
مشخصات کامل محصول ...
حسابداری پیشرفته کد71074

نسخه فوق شامل نسخه كاربردي به انضمام :‌امکان ثبت رفتار کاربران ,تراز ازمایشی 10 ستونی ,ثبت سند با مبلغ اعشار,ثبت اطلاعات ارزی در اسناد, معین چند سطحی, عطف سند,بستن حساب ها...
قيمت:  11,000,000ريال 
خريد
مشخصات کامل محصول ...
حقوق و دستمزد ساده
این نسخه شامل امکانات: امکان معرفی پرسنل به همراه مشخصات پرسنلی و حقوقی،
معرفی مشخصه های مزایا و کسور به صورت متغییر و ثابت
امکان ثبت کارکرد پرسنل به شکل های : ساعتی، روزمزدی، ماهیانه و تعد...
قيمت:  4,000,000ريال 
خريد
مشخصات کامل محصول ...
حقوق و دستمزد میانی
این نسخه شامل کلیه امکانات کد (71091) به انضمام : ورود تعداد روز کارکرد جدید جهت تعدیل مزایای پرسنل
 امکان تهیه خروجی Text،  Excel، Html  از گزارشات پیشرفته و لیست حقوقی
&nb...
قيمت:  8,000,000ريال 
خريد
مشخصات کامل محصول ...
حقوق و دستمزد پیشرفته
این نسخه شامل کلیه امکانات کد (71092) به انضمام: معرفی محل انجام پروژه، ورود اطلاعات مالیاتی پرسنل
تنظیم جدول مالیاتی و محاسبه مالیات بر اساس آن
تنظیم  ماهیانه پرداخت مزایا و کسور
و...
قيمت:  12,000,000ريال 
خريد
مشخصات کامل محصول ...
پایه (تک کاربره) کد 71061
نسخه فوق شامل امکانات : تعريف انبار به صورت درختي و به همراه نوع انبار ، تعريف کالا به صورت تک سطحي ،تعريف واحد اندازه گيري (واحد –...
قيمت:  4,000,000ريال 
خريد
مشخصات کامل محصول ...
پایه (تک کاربره) کد 71081
نسخه فوق شامل امکانات : تعريف صندوق، بانک،حساب ، دسته چک، امکان تعريف صندوق دار،خزانه دار و... ،
قابليت تعريف تنظيمات براي کنتر...
قيمت:  4,000,000ريال 
خريد
مشخصات کامل محصول ...
کاربردی (تک کاربره )کد 71062
نسخه فوق شامل نسخه ساده (كد 71061) به انضمام : تعريف کارتابل ،
تعريف گروه کالا به صورت درختي وتخصيص کالاها به گروه هاي در سطح برگ / تعداد ...
قيمت:  8,000,000ريال 
خريد
مشخصات کامل محصول ...
کاربردی (تک کاربره) کد 71082
اين نسخه شامل نسخه (71081)به انضمام : امکان تعريف کارتابل، امکان تغيير در ساختار فرمهاي دريافت و پرداخت ،امکان مشاهده راس چک بر اساس تاريخ و مبلغ و گزارش مربوطه ، مديريت تنخواه و تنخواه گردان وگزار...
قيمت:  7,000,000ريال 
خريد
مشخصات کامل محصول ...
پیغام موفقیت
محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.