ثبت نام
نرم افزار هلیا
تاکسی سرویس هلیا حمل بار هلیا مدیریت آپارتمان هلیا مدیریت املاک هلیا مدیریت مجتمع هلیا نرم افزار آرشیو نرم افزار دبیرخانه کتابخانه
املاک شبكه (چندكاربره)
نسخه فوق در قالب شبكه 2 كاربر ارائه شده است و شامل كليه امكانات نسخه كاربردي كد  (41063) مي باشد
قيمت:  6,590,000ريال 
مشخصات کامل محصول ...
املاک میانی (تک کاربره )
مشخصات کامل ملک و اشخاص ،جستجو ی سریع و مناسب جهت پیدا نمودن ملک مورد نظر و غیره خروجی text,html,exel
قيمت:  1,090,000ريال 
مشخصات کامل محصول ...
املاک کاربردی (تک کاربره)
این نسخه شامل کد (41062)به انضمام اجاره و فروش تلفن ،اضافه نمودن عکس ملک ،اعلام اتوماتیک ملک های اجاره رفته در سر موعد و ....
قيمت:  1,490,000ريال 
مشخصات کامل محصول ...
تاکسی سرویس میانی
  از آنجا كه موسسات و آژانس هاي حمل مسافر با تعدادي زيادي مشترك و يا مشتري (غير مشترك) از سوئي و رانندگان و خودروها و..از سوئي ديگر سرو كار داشته و ارتباط خدماتي اين دو را برقرار مي كنند ....
قيمت:  1,190,000ريال 
مشخصات کامل محصول ...
تاکسی سرویس پیشرفته
از آنجا كه موسسات و آژانس هاي حمل مسافر با تعدادي زيادي مشترك و يا مشتري (غير مشترك) از سوئي و رانندگان و خودروها و..از سوئي ديگر سرو كار داشته و ارتباط خدماتي اين دو را برقرار مي كنند .   ...
قيمت:  2,690,000ريال 
مشخصات کامل محصول ...
تاکسی سرویس کاربردی
از آنجا كه موسسات و آژانس هاي حمل مسافر با تعدادي زيادي مشترك و يا مشتري (غير مشترك) از سوئي و رانندگان و خودروها و..از سوئي ديگر سرو كار داشته و ارتباط خدماتي اين دو را برقرار مي كنند .   ...
قيمت:  1,890,000ريال 
مشخصات کامل محصول ...
حمل بار پیشرفته
نرم افزار حمل بار : از آنجا كه موسسات و آژانس هاي حمل مسافر با تعدادي زيادي مشترك و يا مشتري (غير مشترك) از سوئي و رانندگان و خودروها و..از سوئي ديگر سرو كار داشته و ارتباط خدماتي اين دو را بر...
قيمت:  2,690,000ريال 
مشخصات کامل محصول ...
حمل بار کاربردی
نرم افزار حمل بار : از آنجا كه موسسات و آژانس هاي حمل مسافر با تعدادي زيادي مشترك و يا مشتري (غير مشترك) از سوئي و رانندگان و خودروها و..از سوئي ديگر سرو كار داشته و ارتباط خدماتي اين دو را بر...
قيمت:  1,890,000ريال 
مشخصات کامل محصول ...
مدیریت آپارتمان ساده
انواع آپارتمان ها ، داراي فعاليت ها و فرايند هاي مشهود و نامشهود زيادي از قبيل ثبت واحد ها  ، محاسبه شارژ ها ، ايجاد ارتباط بين مالك و مستاجر ، اطلاع رساني ها ، كنترل اموال واحد ها ، امكان ...
قيمت:  790,000ريال 
مشخصات کامل محصول ...
مدیریت آپارتمان میانی
انواع آپارتمان ها ، داراي فعاليت ها و فرايند هاي مشهود و نامشهود زيادي از قبيل ثبت واحد ها  ، محاسبه شارژ ها ، ايجاد ارتباط بين مالك و مستاجر ، اطلاع رساني ها ، كنترل اموال واحد ها ، امكان ...
قيمت:  1,190,000ريال 
مشخصات کامل محصول ...
مدیریت آپارتمان کاربردی
انواع آپارتمان ها ، داراي فعاليت ها و فرايند هاي مشهود و نامشهود زيادي از قبيل ثبت واحد ها  ، محاسبه شارژ ها ، ايجاد ارتباط بين مالك و مستاجر ، اطلاع رساني ها ، كنترل اموال واحد ها ، امكان ...
قيمت:  1,890,000ريال 
مشخصات کامل محصول ...
مدیریت شهرک (شبکه)
انواع مجتمعات ساختماني از قبيل مسكوني ، اداري ، تجاري ، شهرك ها ، پاساژ ها و... داراي فعاليت ها و فرايند هاي مشهود و نامشهود زيادي از قبيل ثبت املاك ، محاسبه شارژ ها ، ايجاد ارتباط بين مالك و مست...
قيمت:  24,690,000ريال 
مشخصات کامل محصول ...
مدیریت مجتمع راهبردی
انواع مجتمعات ساختماني از قبيل مسكوني ، اداري ، تجاري ،  پاساژ ها و... داراي فعاليت ها و فرايند هاي مشهود و نامشهود زيادي از قبيل ثبت املاك ، محاسبه شارژ ها ، ايجاد ارتباط بين مالك و مستاجر...
قيمت:  9,990,000ريال 
مشخصات کامل محصول ...
مدیریت مجتمع ساده
انواع مجتمعات ساختماني از قبيل مسكوني ، اداري ، تجاري ، شهرك ها ، پاساژ ها و... داراي فعاليت ها و فرايند هاي مشهود و نامشهود زيادي از قبيل ثبت املاك ، محاسبه شارژ ها ، ايجاد ارتباط بين مالك و مست...
قيمت:  2,690,000ريال 
مشخصات کامل محصول ...
مدیریت مجتمع میانی
انواع مجتمعات ساختماني از قبيل مسكوني ، اداري ، تجاري ،  پاساژ ها و... داراي فعاليت ها و فرايند هاي مشهود و نامشهود زيادي از قبيل ثبت املاك ، محاسبه شارژ ها ، ايجاد ارتباط بين مالك و مستاجر...
قيمت:  4,390,000ريال 
مشخصات کامل محصول ...
مدیریت مجتمع پیشرفته
انواع مجتمعات ساختماني از قبيل مسكوني ، اداري ، تجاري ،  پاساژ ها و... داراي فعاليت ها و فرايند هاي مشهود و نامشهود زيادي از قبيل ثبت املاك ، محاسبه شارژ ها ، ايجاد ارتباط بين مالك و مستاجر...
قيمت:  8,590,000ريال 
مشخصات کامل محصول ...
مدیریت مجتمع کاربردی
انواع مجتمعات ساختماني از قبيل مسكوني ، اداري ، تجاري ،  پاساژ ها و... داراي فعاليت ها و فرايند هاي مشهود و نامشهود زيادي از قبيل ثبت املاك ، محاسبه شارژ ها ، ايجاد ارتباط بين مالك و مستاجر...
قيمت:  6,490,000ريال 
مشخصات کامل محصول ...
نرم افزار آرشیو
بايگاني ، پشتيباني ، نگهداري اسناد و مدارك موجود در سازمانها از جمله مدارك مديريتي ،كاربردي ، فني و كيفيتي و...برخي از امكانات نر م افزار فوق عبارت است از :
    تعريف طبقه بندی...
قيمت:  1,170,000ريال 
مشخصات کامل محصول ...
نرم افزار آرشیو تحت شبکه
بايگاني ، پشتيباني ، نگهداري اسناد و مدارك موجود در سازمانها از جمله مدارك مديريتي ،كاربردي ، فني و كيفيتي و...برخي از امكانات نر م افزار فوق عبارت است :
نگهداری هر آرشيو در دو حالت: آرشيو...
قيمت:  6,070,000ريال 
مشخصات کامل محصول ...
نرم افزار دبیرخانه
نرم افزار دبيرخانه در بسياري از مراكز مالي ، اداري ، صنعتي و بسياري از شركت ها ، فروشگاهها و توليدي ها  بكار گرفته شده است و موجبات تسهيل در امور ادري شده است و رضايتمندي بيشت...
قيمت:  2,270,000ريال 
مشخصات کامل محصول ...
نرم افزار شبکه ( چند کاربره)

نرم افزاركتابخانه  قابل استفاده در تمامي كتابداري ها، كتابخانه ها، مراكز دولتي و غير دولتي قابل استفاده به عنوان بايگاني و دسته بندي تمامي اسناد و مدارك از جمله كتب و CD و ايجاد ب...
قيمت:  6,590,000ريال 
مشخصات کامل محصول ...
نرم افزار کتابخانه میانی
نرم افزاركتابخانه  قابل استفاده در تمامي كتابداري ها، كتابخانه ها، مراكز دولتي و غير دولتي قابل استفاده به عنوان بايگاني و دسته بندي تمامي اسناد و مدارك از جمله كتب و CD و ايجاد بانكه...
قيمت:  1,190,000ريال 
مشخصات کامل محصول ...
پیشرفته ( شبکه)
نسخه فوق در قالب شبکه 2 کاربر ارائه شده است و شامل کلیه انکانات نسخه پیشرفته کد (41084) و همچنین امکان مدیریت صف و اتاق راننده ها بصورت هوشمند و توسط خود راننده ها می باشد.
قيمت:  6,690,000ريال 
مشخصات کامل محصول ...
کاربردی ( تک کاربره)
نسخه فوق شامل نسخه میانی (41012) به انضمام: امکان پرینت شناسنامه کتاب، اعلام پایان اعتبار عضوها
قيمت:  2,690,000ريال 
مشخصات کامل محصول ...
کاربردی ( شبکه)
نسخه فوق در قالب شبکه 2 کاربر ارائه شده است و شامل کلیه اطلاعات نسخه کاربردی کد (41083) می باشد .
قيمت:  5,690,000ريال 
مشخصات کامل محصول ...
پیغام موفقیت
محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.