ثبت نام
کیت های نرم افزار هلو
10شرکتی
توسط این کیت می توان حسابداری چند شرکت و یا فروشگاه بصورت کاملا مجزا بر روی یک کامپیوتر پیاده نمود.
این امکان (کیت) قابل افزودن به نسخه های نرم افزار هلو که فاقد آن است می باشد.  توجه: ...
قيمت:  770,000ريال 
مشخصات کامل محصول ...
2 واحدی انبار
توسط این کیت می توان برای هر کالا 2 واحد تعریف نمود مثلا کسانی که کار کاشی و سرامیک انجام میدهند تعداد در کارتن و متراژ کالا در صدور فاکتور و موجودی انبار برایشان مهم می باشد

این امکان (ک...
قيمت:  670,000ريال 
مشخصات کامل محصول ...
ادغام اسناد تجمیعی
با این امکان می توان در صورتی که امکان 10شرکتی به نرم افزار اضافه شده باشد سند های انتخابی مربوط به شرکت های مختلف را ادغام و طی شماره ای که مرتبط به ادغام اسناد می باشد، سند ادغام شده را مشاهده نمود.
قيمت:  670,000ريال 
مشخصات کامل محصول ...
استفاده از دستگاه Display (نمایشگر مشتری)
هنگام صدور فاکتور ، محتویات هر سطر از فاکتور توسط دستگاه Display به مشتری نمایش داده خواهد شد
این امکان (کیت) قابل افزودن به نسخه های نرم افزار هلو که فاقد آن است می باشد.
قيمت:  670,000ريال 
مشخصات کامل محصول ...
اعمال واسطه
توسط این امکان می توان در صدور فاکتور پورسانت مربوط به فاکتور را نیز به حساب واسطه اعمال نمود.  این امکان (کیت) قابل افزودن به نسخه هایی از نرم افزار هلو که فاقد آن است می باشد.
قيمت:  670,000ريال 
مشخصات کامل محصول ...
اقساط
با این امکان می توان برای هر طرف حساب اقساط دریافت و یا پرداختی تعریف و دفترچه اقساط با عنایت بر سود مربوط به اقساط تعریف نمود
قيمت:  770,000ريال 
مشخصات کامل محصول ...
امکان ورود لیستی اسناد دریافتی و پرداختی
این امکان جهت سهولت در کار طراحی شده و مانند چکهای اول دوره می توان چکهای بانکی را یکجا وارد نمود.
این امکان (کیت) قابل افزودن به نسخه های نرم افزار هلو که فاقد آن است می باشد.
قيمت:  670,000ريال 
مشخصات کامل محصول ...
انتخاب عکس برای هر کالا
در معرفی کالا می توانید به هر کالا تصویری اختصاص دهید و در صدور فاکتور پس از انتخاب کالا با زدن کلید فوری عکس کالاهای مربوطه را رویت نمایید .این امکان (کیت) قابل افزودن به نسخه های نرم افزار هلو که...
قيمت:  670,000ريال 
مشخصات کامل محصول ...
تجزیه
اين كيت به منظور تجزيه نمـودن يك كالا به قطعـات مختلف و فـروش خرده قطعـات مي باشد تقريباً عكس عمليات توليدمي باشد.این امکان (کیت) قابل افزودن به نسخ...
قيمت:  670,000ريال 
مشخصات کامل محصول ...
تسویه فاکتور به فاکتور
شما مي توانيـد توسط اين كيت پس از ثبت دريافت بدهي شخص و ربط آن به فاكتورهاي مربوطه در هر زمان بتوانيد از فاكتورهاي تسويه شـده و تسويه نشده اشخـاص گـزارش ت...
قيمت:  670,000ريال 
مشخصات کامل محصول ...
تعیین حداقل و حداکثر مبلغ برای هر کالا
توسط این امکان شما می توانید حداقل و حداکثر قیمت فروش را برای هر کالا تعریف نمایید تا در هنگام صدور فاکتور در صورت تخطی از این قیمت ها سیستم به شما هشدار دهد  این امکان (کیت) قابل افزودن به ...
قيمت:  670,000ريال 
مشخصات کامل محصول ...
توضیحات پیش فرض
این امکان جهت سهولت و تسریع کار ، طراحی شده است و توسط آن می توان شرح های استاندارد را یکبار تعریف و سایر مواقع از این توضیح تایپ شده استفاده نمود. این امکان (کیت) قابل افزودن به نسخه های نرم افزار...
قيمت:  670,000ريال 
مشخصات کامل محصول ...
تیپ قیمت
توسط اين امكان مي توان براي هر كالا 10 قيمت فروش تعريف و به 2 شكل از آن استفاده نمود.این امکان (کیت) قابل افزودن به نسخه هایی از نرم افزار هلو که فاقد آن است می باشد.  
قيمت:  670,000ريال 
مشخصات کامل محصول ...
ثبت فاکتور ضایعات با سرفصل دلخواه
در مواردی که کاربر در نظر دارد کالای خود را با سرفصلی غیر از سر فصل فروش و ضایعات از انبار خارج کند می تواند از این کیت استفاده نماید. این امکان (کیت) قابل افزودن به نسخه های نرم افزار هلو که فاقد ...
قيمت:  670,000ريال 
مشخصات کامل محصول ...
ثبت چک های ضمانتی (امانی)
این امکان برای ثبت اسناد ضمانتی دریافتی و یا پرداختی مورد استفاده قرار میگیرد  این امکان (کیت) قابل افزودن به نسخه هایی از نرم افزار هلو که فاقد آن است می باشد.
قيمت:  670,000ريال 
مشخصات کامل محصول ...
پیغام موفقیت
محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.