ثبت نام
نرم افزار هلو
نرم افزار هلو فروشگاهی نرم افزار هلو شرکتی نرم افزار هلو تولیدی هلو جامع هلو شبکه
تولیدی پیشرفته (2 کاربره )
کلیه امکانات نسخه پیشرفته (کد33) قابلیت کاربری تحت شبکه (2 کاربر به طور همزمان)شایان ذکر است هیچ یک از کیت های عمومی نرم افزار هلو قابل افزودن به این نسخه نمی باشد و تنها می توان پکیج های وی...
قيمت:  14,270,000ريال 
مشخصات کامل محصول ...
شرکتی پیشرفته (2 کاربره)
کلیه امکانات نسخه پیشرفته(کد23) قابلیت کاربری تحت شبکه (2 کاربر به طور همزمان)شایان ذکر است هیچ یک از کیت های عمومی نرم افزار هلو قابل افزودن به این نسخه نمی باشد و تنها می توان پکیج های ویژ...
قيمت:  13,670,000ريال 
مشخصات کامل محصول ...
فروشگاهی پیشرفته (2 کاربره )
کلیه امکانات نسخه پیشرفته (کد13) قابلیت کاربری تحت شبکه (2 کاربر به طور همزمان)شایان ذکر است هیچ یک از کیت های عمومی نرم افزار هلو قابل افزودن به این نسخه نمی باشد و تنها می توان پکیج های ...
قيمت:  13,170,000ريال 
مشخصات کامل محصول ...
هلو تحت شبکه کد 44
اين نرم افزار با قابليت نصب آسان بر روي تمام ويندوزها با زبان برنامه نويسي دلفي زير نظر تيمي  متشكل از كارشناسان حسابداري و نر م افزار طراحي شده و به روش حسابداري دائمي عمل مي نمايد . ...
قيمت:  23,870,000ريال 
مشخصات کامل محصول ...
هلو تولیدی ساده کد 31
اين نرم افزار با قابليت نصب آسان بر روي تمام ويندوزها با زبان برنامه نويسي دلفي زير نظر تيمي  متشكل از كارشناسان حسابداري و نرم افزار طراحي شده و به روش حسابداري ادواري عمل مي نمايد . ...
قيمت:  4,470,000ريال 
مشخصات کامل محصول ...
هلو تولیدی متوسط کد 32
اين نرم افزار با قابليت نصب آسان بر روي تمام ويندوزها با زبان برنامه نويسي دلفي زير نظر تيمي  متشكل از كارشناسان حسابداري و نرم افزار طراحي شده و به روش حسابداري ادواري عمل مي نمايد . ...
قيمت:  6,870,000ريال 
مشخصات کامل محصول ...
هلو تولیدی پیشرفته کد 33
اين نرم افزار با قابليت نصب آسان بر روي تمام ويندوزها با زبان برنامه نويسي دلفي زير نظر تيمي  متشكل از كارشناسان حسابداري و نر م افزار طراحي شده و به روش حسابداري ادواري عمل مي نمايد . ...
قيمت:  9,070,000ريال 
مشخصات کامل محصول ...
هلو جامع صنعتی کد 42
اين نرم افزار با قابليت نصب آسان بر روي تمام ويندوزها با زبان برنامه نويسي دلفي زير نظر تيمي  متشكل از كارشناسان حسابداري و نر م افزار طراحي شده و به روش حسابداري دائمي عمل مي نمايد . ...
قيمت:  15,570,000ريال 
مشخصات کامل محصول ...
هلو جامع کد 41
اين نرم افزار با قابليت نصب آسان بر روي تمام ويندوزها با زبان برنامه نويسي دلفي زير نظر تيمي  متشكل از كارشناسان حسابداري و نر م افزار طراحي شده و به روش حسابداري ادواري عمل مي نمايد . ...
قيمت:  11,870,000ريال 
مشخصات کامل محصول ...
هلو شرکتی ساده کد 21
اين نرم افزار با قابليت نصب آسان بر روي تمام ويندوزها با زبان برنامه نويسي دلفي زير نظر تيمي  متشكل از كارشناسان حسابداري و نر م افزار طراحي شده و به روش حسابداري ادواري عمل مي نمايد . ...
قيمت:  3,970,000ريال 
مشخصات کامل محصول ...
هلو شرکتی متوسط کد 22
اين نرم افزار با قابليت نصب آسان بر روي تمام ويندوزها با زبان برنامه نويسي دلفي زير نظر تيمي  متشكل از كارشناسان حسابداري و نر م افزار طراحي شده و به روش حسابداري ادواري عمل مي نمايد . ...
قيمت:  6,670,000ريال 
مشخصات کامل محصول ...
هلو شرکتی ويژه کد 24
اين نرم افزار با قابليت نصب آسان بر روي تمام ويندوزها با زبان برنامه نويسي دلفي زير نظر تيمي  متشكل از كارشناسان حسابداري و نر م افزار طراحي شده و به روش حسابداري به صورت دائمی عمل مي نمايد...
قيمت:  9,170,000ريال 
مشخصات کامل محصول ...
هلو شرکتی پیشرفته کد 23
اين نرم افزار با قابليت نصب آسان بر روي تمام ويندوزها با زبان برنامه نويسي دلفي زير نظر تيمي  متشكل از كارشناسان حسابداري و نر م افزار طراحي شده و به روش حسابداري ادواري عمل مي نمايد . ...
قيمت:  8,770,000ريال 
مشخصات کامل محصول ...
هلو فروشگاهی ساده کد 11
این نرم افزار با قابلیت نصب آسان بر روی تمام ویندوزها با زبان برنامه نویسی دلفی زیر نظر تیمی  متشكل از كارشناسان حسابداری و نر م افزار طراحی شده و به روش حسابداری ادواری عمل می نماید. ...
قيمت:  2,470,000ريال 
مشخصات کامل محصول ...
هلو فروشگاهی متوسط کد 12
اين نرم افزار با قابليت نصب آسان بر روي تمام ويندوزها با زبان برنامه نويسي دلفي زير نظر تيمي  متشكل از كارشناسان حسابداري و نر م افزار طراحي شده و به روش حسابداري ادواري عمل مي نمايد. ...
قيمت:  5,070,000ريال 
مشخصات کامل محصول ...
هلو فروشگاهی پیشرفته کد 13
اين نرم افزار با قابليت نصب آسان بر روي تمام ويندوزها با زبان برنامه نويسي دلفي زير نظر تيمي  متشكل از كارشناسان حسابداري و نر م افزار طراحي شده و به روش حسابداري ادواري عمل مي نمايد . ...
قيمت:  7,570,000ريال 
مشخصات کامل محصول ...
هلو فروشگاهی کد 10
اين نرم افزار با قابليت نصب آسان بر روي تمام ويندوزها با زبان برنامه نويسي دلفي زير نظر تيمي  متشكل از كارشناسان حسابداري و نر م افزار طراحي شده و به روش حسابداري ادواري عمل مي نمايد . ...
قيمت:  1,670,000ريال 
مشخصات کامل محصول ...
پیغام موفقیت
محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.